ثبت فعالیت های فرهنگی ویژه دانشجویان

دانشجویان گرامی که صاحب اثر در بخش های مختلف فرهنگی هستند، می توانند تصویر و مدارک آثار خود را جهت شرکت در جشنواره ها و مسابقات دانشجویی از طریق تکمیل فرم ذیل برای دانشگاه ارسال نمایند.

انجمن فرهنگی پس از بررسی آثار شما آن را در فهرست جشنواره ها و مسابقات فرهنگی قرار می دهند.

فرم ثبت فعالیت های فرهنگی ویژه دانشجویان
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • توضیح کوتاه درخصوص اثر ارسالی*
  2
 • نوع اثر*
  3
 • ارسال فایل*فایل های خود را آپلود کنید بارگذاری
   4