ارسال درخواست به دانشگاه

دانشجویان گرامی مرکز، شما می توانید درخواست های خود را بصورت غیرحضوری از طریق فرم ذیل برای دانشگاه ارسال نمائید، پس از بررسی درخواست ها کارشناسان مرکز با شما تماس خواهند گرفت.

ارسال درخواست دانشجویی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره تماس*
  2
 • کدملی*
  3
 • نوع درخواست*
  4
 • توضیحات*متن درخواست خود را بنویسید
  5