قابل توجه دانشجویان گرامی (آقایان)

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲ کد : ۲۷۶۴۴ فارغ التحصیلان

جهت دریافت گواهینامه موقت ارائه کارت پایان خدمت یا ارائه گواهی خدمت از محل خدمت دانش آموخته با شماره و تاریخ و مهر(درحال خدمت) یا ارائه معافیت تحصیلی از دانشگاه مربوطه با مهر دانشگاه به همراه گواهی اشتغال به تحصیل با داشتن مدت اعتبار (دانشجویان شاغل به تحصیل) الزامی می باشد.

کلید واژه ها: دانش آموختگان فارغ التحصیلان