معرفی رشته های کاردانی

تعداد بازدید:۱۷۷
  • کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
  • کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
  • کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده
  • کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری
  • کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
  • کاردانی حرفه ای روابط عمومی
  • کاردانی حرفه ای طراحی لباس