کانال های شبکه های مجازی

تعداد بازدید:۲۴۶

دانشجویان گرامی اطلاع رسانی درخصوص کلیه امور مرکز از طریق شبکه های اجتماعی ذیل صورت می گیرد:

همچنین اطلاع رسانی در مرکز از طریق بردهای آموزش و بردهای مخصوص کارشناسان هر رشته صورت می گیرد.