تلفن های مرکز

تعداد بازدید:۲۱۵
«شماره های داخلی مرکز»
مدیر آموزش 102
کارشناس آموزش 116
واحد مالی 107
واحد فارغ التحصیلان 106
واحد پرونده ها 105
امور کلاس ها 109
حراست 101
دفتر ریاست 121

تلفن مرکز: 02165436670   -  02165436819 
فکس: 02165436660
کد پستی : 3164356599